Persdienst van vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte