04 apr 2014 19:53

Dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften aan te kondigen.

De concessie voor de diensten van economisch algemeen belang op het vlak van de persdistributie garandeert de ruime verspreiding van de geschreven pers over het Belgische grondgebied, om de informatievoorziening en de verscheidenheid van mening te versterken en de deelname van het publiek aan het politiek debat te bevorderen*.
Er wordt een overeenkomst met één enkele dienstenaanbieder gesloten of met twee dienstenaanbieders, één voor dagbladen en één voor tijdschriften via twee aparte overeenkomsten. De dienstenaanbieders bezorgen de dagbladen van maandag tot vrijdag vóór 7u30  en op zaterdag vóór 10u voor dagbladen. De tijdschriften moeten vijf dagen per week worden bezorgd. Het gaat om erkende tijdschriften met een abonnement op naam en met adres, waaronder ook die die zonder winstoogmerk worden uitgegeven door bonafide organisaties en non-profitorganisaties. De dienst wordt beschouwd als een 'last resort', dat toelaat om bij elke burger tegen uniforme en betaalbare prijzen dagbladen en tijdschriften te bezorgen. Voor deze diensten van algemeen economisch belang gelden strikte kwaliteits- en prestatiecriteria onder andere op het vlak van leveringstijd en frequentie.   

De concessie duurt vijf jaar.

* zoals vermeld in het besluit van de Europese Commissie van 2 mei 2013.