25 apr 2014 18:29

Hernieuwing van de mandaten van de ombudsmannen voor telecommunicatie en de postsector

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het mandaat hernieuwen van twee leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie en een lid van de ombudsdienst voor de postsector. 

Het gaat om de mandaten van de volgende leden:

  • de heer Jean-Marc Vekeman, Franstalig lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie
  • de heer Luc Tuerlinckx, Nederlandstalig lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie
  • mevrouw Truus Lostrie, Nederlandstalig lid van de ombudsdienst voor de postsector