28 mrt 2014 17:40

Aanwerving van contractueel personeel voor de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanwerving van contractuele personeelsleden door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor de Belgische Mededingingsautoriteit. 

Op 6 september 2013 is het nieuwe Belgische mededingingsrecht in werking getreden. Het Wetboek van economisch recht richtte bovendien een nieuwe Belgische mededingingsautoriteit (BMA) op met eigen rechtspersoonlijkheid. Het administratieve en geldelijke statuut van het personeel werd echter nog niet goedgekeurd. 

De BMA kan dankzij het ontwerp contractueel personeel aanwerven, binnen de grenzen van de dotatie die hem wordt toegekend en in het kader van een goedgekeurd personeelsplan, zodat hij de taken kan uitvoeren die de wet en de Europese regelgeving hem opdragen. De selectie en de werving gebeuren volgens de geldende regels voor het contractuele overheidspersoneel. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.