28 mrt 2014 17:39

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het ontslag en de benoeming van drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie. 

Worden benoemd tot effectieve leden, als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties:

  • de heer Marc Van den Bosch, ter vervanging van de heer Jan Herremans, van wie hij het mandaat voltooit
  • de heer Robert Joos, ter vervanging van de heer Albert Hamaide, van wie hij het mandaat voltooit
  • de heer Bruno Gouverneur, ter vervanging van de heer Ferdinand de Lichtervelde, van wie hij het mandaat voltooit

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties:

  • de heer Guy de Clippele, ter vervanging van de heer Roland Deridder, van wie hij het mandaat voltooit
  • mevrouw Silvie Mijngheer, ter vervanging van de heer Steven Harlem, van wie zij het mandaat voltooit
  • de heer Luc Braet, ter vervanging van de heer Robert Joos, van wie hij het mandaat voltooit