25 apr 2014 18:30

Domeinconcessies voor hydro-elektrische opslag in zeegebieden - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en procedures voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische opslag in zee vastlegt.

Het ontwerp voegt in de elektriciteitswet de wettelijke basis in voor de bouw van een energieatol voor de kust, in de zones die in het marien ruimtelijk plan zijn bepaald.

Het ontwerp bepaalt de criteria voor het toekennen van de concessies en beschrijft de procedure van de indiening en de behandeling van de aanvragen. Een belangrijke voorwaarde voor de producent om een concessie te bekomen, is het nemen van natuurbeheersmaatregelen. De zones waarin een concessie kan worden toegekend, worden bepaald in het marien ruimtelijk plan.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht