20 mrt 2014 17:57

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De heer Hamadi Elidrissi, attaché bij de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie wordt benoemd als lid van het lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor de Nationale Rekeningen ter vervanging van de heer  Vincent Vanesse, van wie hij het mandaat beëindigt.