14 mrt 2013 10:34

Evaluatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  Olivier Chastel akte van het verslag van de stand van zaken van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015. De ministerraad keurde het Actieplan goed op 20 april 2012.

De evaluatie dekt de periode van april tot november 2012. Het totaal aantal projecten is van 284 gestegen naar 303, waarvan 29 % op de betrokken periode werden uitgevoerd. De federale regering blijft vastberaden verder werken om de doelstelling van een vermindering van 30 % van de administratieve lasten te bereiken.  

De ministerraad verzoekt bovendien alle leden van de regering nauwgezet toe te zien op de administratieve lasten die veroorzaakt worden door regelgevingen die niet ter goedkeuring aan de ministerraad dienen te worden voorgelegd.