13 mrt 2013 16:16

Overheidsopdracht voor Defensie: sanering van de grachten van het fort van Zwijndrecht

De ministerraad geeft toelating aan de minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht op te starten voor de berging van munitie in de grachten van het fort van Zwijndrecht. De opdracht loopt vier jaar.

Tijdens de twee wereldoorlogen en tijdens de periode dat het fort als munitiearsenaal van Defensie werd gebruikt, werden grote hoeveelheden munitie in de gracht gedumpt. Op de site bevindt zich nu naar schatting 2000 à 4000 ton munitie.