14 mrt 2013 15:07

Wetboek van economisch recht: marktpraktijken en consumentenbescherming

Op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat Boek VI rond marktpraktijken en consumentenbescherming invoegt in het Wetboek van economisch recht.

Het voorontwerp heeft tot doel de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming toe te voegen aan het Wetboek van economisch recht en de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten om te zetten in Belgisch recht.