13 mrt 2013 17:18

Statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut vastlegt van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het ontwerp is grotendeels geïnspireerd op het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en brengt eveneens een aantal verduidelijkingen aan die specifiek zijn voor de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.