14 mrt 2013 14:00

Nieuwe wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties - tweede lezing

Gemeenten kunnen hogere administratieve sancties opleggen in de strijd tegen overlast. De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het regeerakkoord op dit vlak uitvoert.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen overlast

Zie bijgevoegde persberichten.