14 mrt 2013 10:19

Benoeming van een nieuwe federale vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad benoemt op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet een nieuwe federale vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie. 

De ministerraad duidt de heer Pierre Du Ville aan als effectieve vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie, ter vervanging van mevrouw Sigrid Jourdain.

De Nationale Klimaatcommissie bestaat uit 16 effectieve leden: vier gemandateerde vertegenwoordigers van de federale regering en 4 gemandateerde vertegenwoordigers per Gewest. Zij is belast met de interne coördinatie, de opvolging en de evaluatie van het Nationaal Klimaatplan en met de goede uitvoering van de Europese en internationale verplichtingen inzake rapportering.