13 mrt 2013 16:21

Tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van opsporings- of vaccinatieprogramma's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maximumbedragen vastlegt voor de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van opsporings- of vaccinatieprogramma's uitgevoerd door een van de gemeenschappen of gewesten. 

Voor 2012 worden de volgende maximumbedragen vastgelegd: 

  • voor het programma van HPV-vaccinatie van de Franse Gemeenschap: 881.920 euro;
  • voor het programma ter opsporing van colorectale kanker van de Franse Gemeenschap: 1.593.480 euro;
  • voor het programma van HPV-vaccinatie van de Vlaamse Gemeenschap: 1.306.200 euro.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, §2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.