16 feb 2007 16:00

Aanbod van tandheelkunde

Planning van het aanbod in de tandheelkunde

Planning van het aanbod in de tandheelkunde

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte goed over de planning van het aanbod van de tandheelkunde. Het voorstel legt het aantal tandartsen vast die toegang hebben tot de bijzondere beroepstitels voor 2002 tot 2013. Het aantal tandartsen die toegang hebben tot het verkijgen van de bijzondere beroepstitels mag niet hoger zijn dan 140 voor de jaren van 2002 tot 2010 en 150 voor de jaren 2011 tot 2013. Het ontwerp van koninklijk besluit hierover kreeg een gunstig advies van de Federale Planningscommissie medisch aanbod. Het koninklijk besluit van 30 mei 2002 wordt opgeheven.