13 feb 2015 14:26

Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid aanduidt. 

De heer Werner Van Minnebruggen wordt voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale Overheid, ter vervanging van een ontslagnemend lid. De heer Van Minnebruggen beschikt over ervaring op hoog niveau op het vlak van economische en sociale aangelegenheden en over een expertise op het vlak van interne controle, strategisch beheer, risicobeheersing en interne audit. De vacature voor een mandaat van lid van de Nederlandstalige of Franstalige taalrol werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2014.