Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken