05 okt 2018 16:42

Overheidsopdracht over de sluiting van een raamovereenkomst voor de verwerving van klein kaliber munitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van een overheidsopdracht over de sluiting van een raamovereenkomst voor de verwerving van klein kaliber munitie.

Op 16 juni 2017 heeft de ministerraad zijn toelating gegeven aan Defensie om een raamovereenkomst te sluiten voor de verwerving van klein kaliber munitie (tot 12,7 mm). Het dossier wordt deze keer voorgelegd aan de ministerraad voor gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Zes firma’s werden weerhouden voor de raamovereenkomst in functie van de verschillende percelen. De federale en lokale politie zullen de mogelijkheid hebben om hun behoefte te integreren in de behoeften van Defensie.