09 nov 2018 18:25

Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van een veldhospitaal voor medische steun

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van een veldhospitaal voor medische steun.

Het gaat meer bepaald om de punctuele aankoop van een veldhospitaal voor medische steun met een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, en de operationele, technische en logistieke steun van het materieel voor van Defensie.