05 okt 2018 16:42

Versterking van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de versterking van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2018.

De ministerraad geeft meer bepaald groen licht voor de steun aan de vorming van het motorpeloton van de presidentiële escorte door een vijftal militairen gedurende zes weken.

Deze activiteiten van militaire bijstand hebben als doel de Nigerese autoriteiten te coachen en bij te staan in het kader van de versterking van hun capaciteiten, en kennis en expertise uit te wisselen in verschillende domeinen om eigen procedures te verbeteren.