19 okt 2018 17:49

Uitwisseling van expertise en de inzet van een ‘Very Shallow Water' team en een duikersteam in Algerije

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de uitwisseling van expertise en de inzet van een ‘Very Shallow Water' (VSW)-team en een duikersteam in Algerije.

De veiligheid in Noord-Afrika staat onder druk omwille van de terreurdreiging. Deze landen worden eveneens geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen en de gevolgen daarvan. In het kader van de bilaterale activiteiten en met het doel hen bij te staan in de strijd tegen het terrorisme, heeft België sinds 2017 de intentie om steun aan Algerije te verlenen.

De ministerraad geeft in dit kader groen licht voor de uitwisseling van ervaring door de inzet van een detachement van ongeveer acht militairen met een 'Autonomous Underwater Vehicle' en het VSW-team en een duikersteam ten behoeve van de Algerijnse partner voor de periode van 23 november tot 3 december 2018.