30 apr 1997 17:00

Aanduiding van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is