13 feb 2004 16:00

Aanduiding van managers in de federale overheidsdiensten

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de aanduiding van de managementfuncties en staffuncties in de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de aanduiding van de managementfuncties en staffuncties in de federale overheidsdiensten.

Deze twee ontwerpen hebben tot doel om de nieuwe selectieprocedure van managers en stafleden in de federale overheidsdiensten concreet uit te voeren aan de hand van reglementaire teksten. Voortaan zal slechts één enkele selectiecommissie belast zijn met de hele selectieprocedure. Zij zal zowel de bestuurs- en organisatorische competenties als de technische en specifieke competenties van de kandidaten moeten beoordelen. De commissie wordt als volgt samengesteld: - de afgevaardigd bestuurder van SELOR of diens afgevaardigde, die zal worden bijgestaan door een wettelijke tweetalige; - 2 experts in management; - 2 experts in human resources; - 2 experts met ervaring of bijzondere kennis op het vlak waarvoor de functie moet worden ingevuld; - 4 ambtenaren van een niveau dat ten minste gelijk is aan het niveau van de functie die moet worden ingevuld.