28 jun 2019 16:20

Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee ambtenaren tijdelijk aanduidt als lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën.

Het ontwerp duidt Philippe Vanderbecq en Olivia Pierson, die beiden behoren tot de Franse taalrol en reeds ter beschikking gesteld zijn van de Fiscale Bemiddelingsdienst, tijdelijk aan als lid van het College van die dienst.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.