08 jan 2021 15:59

Aanduiding van vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de aanduiding van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

De ministerraad heeft twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de federale regering aangeduid, alsook twee plaatsvervangers, die in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind zullen zetelen:

  • stemgerechtigd lid: Marit Peeters (kabinet minister van Justitie) / plaatsvervanger: Katarzyna Szkuta (kabinet staatssecretaris Gelijke Kansen)
  • stemgerechtigd lid: Mieke Walraevens (kabinet eerste minister) / plaatsvervanger: Sandra Stainier (kabinet minister van Buitenlandse Zaken)