Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee