29 sep 2023 16:11

Modernisering van de kansspelwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de kansspelwet moderniseert en aanpast aan de GDPR.

Dit voorontwerp van wet beoogt in de eerste plaats om de verschillende databanken van het Excluded Persons Information System (hierna: EPIS) wettelijk te verankeren, de toepassing GDPR conform te maken en uit te breiden naar de weddenschappen die aangeboden worden buiten de vaste kansspelinrichtingen. Daarnaast beoogt het voorontwerp de kansspelwet te moderniseren en te vereenvoudigen.

Sinds 2004 beheert de Kansspelcommissie EPIS, een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers omvat. Dat systeem is van toepassing bij het betreden van een casino of speelautomatenhal en op online kansspelen en weddenschappen, en werd in 2019 uitgebreid naar de fysieke wedkantoren.

Het voorontwerp vervangt verschillende bepalingen van de kansspelwet om ze in overeenstemming te brengen met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Bovendien worden er nieuwe bepalingen ingevoegd om de verwerkingen van gegevens en informatie die nodig zijn in het kader van de bescherming van de spelers, beter te onderscheiden.

Voor het overige wordt de wet op verschillende punten gewijzigd in het licht van administratieve vereenvoudiging en modernisering.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.