06 okt 2023 16:19

Benoeming van leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de Federale Politieraad.

Worden aangesteld als effectief lid:

  • Ingrid Godart, procureur-generaal van Bergen
  • Lionel Kaens, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen
  • Alice Leeuwerck, burgemeester van Komen-Waasten
  • Philippe Close, burgemeester van Brussel
  • Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde

Worden aangesteld als plaatsvervangend lid:

  • Anne Gruwez, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  • Luc Delire, burgemeester van Profondeville
  • Olivier Deleuze, burgemeester van Watermaal-Bosvoorde
  • Alexis Calmeyn, burgemeester van Drogenbos

Daarnaast wordt het mandaat van Denis Mathen, gouverneur van Namen, vernieuwd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.