13 okt 2023 16:54

Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt om het statuut van het gerechtspersoneel in overeenstemming te brengen met dat van de ambtenaren van de federale overheid.

De wijzigingen hebben als doel om het statuut van het gerechtspersoneel aantrekkelijker te maken. De voornaamste wijzigingen betreffen:

  • de evaluatie van de leden van het gerechtspersoneel
  • de werving van de leden van het gerechtspersoneel
  • de regels van onverenigbaarheid inzake cumulatie van ambten
  • de invoering van het recht op deconnectie

Het voorontwerp wordt na syndicale onderhandelingen voor advies voorgelegd aan de Raad van State.