22 sep 2023 15:28

Overheidsopdracht inzake de digitale transformatie van Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met opstarten van een overheidsopdracht betreffende de verderzetting van de communicatieactiviteiten in het belang van de digitale transformatie van Justitie.

In het kader van de uitvoering van het Digitale Transformatieprogramma van Justitie, is het Digital Transformation Office (DTO) onder meer verantwoordelijk voor het verzekeren van alle communicatieactiviteiten zowel op transversaal niveau als op het niveau van de verschillende projecten binnen het programma.

Daartoe heeft het DTO sinds de opstart een beroep gedaan op externe communicatiespecialisten die ook ondersteuning bieden voor de change management-aanpak voor de digitale transformatie. Om de nodige continuïteit te kunnen garanderen voor de eerste projecten die reeds in uitvoering zijn, wordt een nieuwe opdracht geplaatst bij de huidige dienstverlener om de communicatieactiviteiten voor een periode van zes maanden verder te zetten.

De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.