29 sep 2023 16:11

Masterplan humane detentie: nieuwe penitentiaire inrichting in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de financial close van het Designbuildfinance & maintain (DBFM)-project voor een nieuwe penitentiaire inrichting in Antwerpen. 

In 2008 stemde de ministerraad in met de bouw van een nieuwe gevangenis ter vervanging van de oude gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Later, in 2010, ging de ministerraad akkoord om hiervoor een DBFM-formule te gebruiken. De overeenkomst met de opdrachtnemer werd uiteindelijk afgesloten in 2021.

Na het afsluiten van de overeenkomst is gebleken dat enkele wijzigingen aan het contract nodig zijn. Deze wijzigingen, met impact op het totale budget en op de verdeling van de kost tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie, worden nu goedgekeurd door de ministerraad.

Bijgevolg kan overgegaan worden tot de financial close van het project en worden de minister van Justitie en de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen gemachtigd om de beslissing uit te voeren en de bijbehorende contractuele documenten te tekenen. Tot slot zullen ook de nodige budgettaire middelen ter beschikking worden gesteld aan de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen.