29 sep 2023 16:11

Uitbreiding wetgeving inzake gebruik van DNA - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed in tweede lezing inzake de uitbreiding van de wetgeving voor wat betreft het gebruik van DNA.

Het voorontwerp omvat de volgende maatregelen:

  • de uitbreiding van de internationale automatische uitwisseling van DNA-profielen naar internationale DNA-gegevensbanken, voor o.a. de identificatie van onbekende overledenen en de opsporing van vermiste personen
  • de familiale zoeking en het opstellen, registreren en vergelijken van genetische profielen
  • het systematisch vaststellen van genetische profielen van aangetroffen sporen, verdachten en veroordeelden in gevallen van seksueel geweld
  • een verlenging van de bewaartermijn van het referentiestaal en de daaruit afgeleide stalen die DNA bevatten
  • aanpassingen aan de DNA-wetgeving naar aanleiding van wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.