20 okt 2023 17:00

Erkenning van de aanslag van 16 oktober als daad van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanslag van 16 oktober te Brussel erkent als daad van terrorisme.

Om ervoor te zorgen dat de slachtoffers of hun naasten beroep kunnen doen op hulp van het slachtofferfonds, wordt de aanslag die plaatsvond op 16 oktober 2023 te Brussel waarbij twee slachtoffers om het leven kwamen en een derde slachtoffer zwaargewond raakte, erkend als daad van terrorisme.