17 apr 2020 10:12

Aangepaste financieringsbehoeften en financieringsplan 2020

Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft zijn financieringsplan voor 2020 gewijzigd om rekening te houden met de toegenomen financieringsbehoeften van het Koninkrijk als gevolg van de Covid-19-crisis. Op 8 april 2020 publiceerde de Economic Risk Management Group zijn scenario met een recessie van 8,0%[1] in 2020 en een 2020 ESR-tekort van 7,5%. Het netto financieringstekort van de federale overheid zou dan in 2020 31,41 miljard euro bedragen, wat neerkomt op een stijging van 21,81 miljard euro ten opzichte van het oorspronkelijke financieringsplan.

 

Als gevolg daarvan zou de bruto financieringsbehoefte in 2020 stijgen tot 51,87 miljard euro. Hierbij wordt rekening gehouden met een lager bedrag aan voorfinanciering, aangezien het Agentschap heeft besloten geen obligaties meer terug te kopen die in 2022 op vervaldag komen[2].

 

Het Agentschap is van plan om 45,35 miljard euro aan financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uit te geven, in plaats van 30,00 miljard euro zoals voorzien in het oorspronkelijke financieringsplan. De uitgifte van OLO's zou dus 42,85 miljard euro bedragen in 2020. Het Agentschap gaf op 31 maart reeds een derde nieuwe OLO-benchmark (OLO91) uit voor een bedrag van 8,0 miljard euro en besliste om drie OLO-aanbestedingen aan zijn aanbestedingskalender toe te voegen in mei, augustus en oktober 2020. Dit zou moeten volstaan om de nieuwe OLO-uitgiftedoelstelling te halen. In totaal bedraagt de financiering op lange termijn vanaf vandaag 22,74 miljard euro, zodat er in de rest van het jaar nog 22,61 miljard euro overblijft om te financieren.

  

Ook de financiering op korte termijn zou in 2020 toenemen, aangezien het uitstaande bedrag aan schatkistcertificaten in de loop van het jaar met 8,0 miljard euro zou stijgen. Anderzijds zou de netto wijziging van de andere schuld op korte termijn dalen tot -1,48 miljard euro.

 

Het Agentschap van de Schuld voorziet geen overschrijding van de risicolimieten die door deze extra financiering zouden worden veroorzaakt. De gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille zou boven de 9,00 jaar blijven en het herfinancieringsrisico op 12 en op 60 maanden zou onder de 17,50%, respectievelijk 42,50% blijven.

 

Het Agentschap zal uiteraard nauwlettend blijven toezien op de gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Indien nodig, zullen bijgewerkte richtlijnen voor het financieringsplan worden gegeven.

 

 

[1] Het IMF voorziet voor België een recessie van 6,90% (WEO 15/04/2020)

[2] Zie ons persbericht van 30 maart