19 mrt 2004 16:00

Aangepaste overheidscomptabiliteit

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de voorstellen goed rond de methodes voor de analyse, door de naamloze vennootschap Accenture, van het FEDCOM-project : de uitwerking van een aangepaste overheidscomptabiliteit (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de voorstellen goed rond de methodes voor de analyse, door de naamloze vennootschap Accenture, van het FEDCOM-project : de uitwerking van een aangepaste overheidscomptabiliteit (*).

Dit project kadert in de beoogde hervorming van de algemene rijkscomptabiliteit. Het startsein voor deze hervorming werd gegeven door de wet (**) houdende hervorming van de algemene rijkscomptabiliteit en van de provinciale comptabiliteit. Het kernpunt van deze wet is de invoering van een genormaliseerd rekeningstelsel dat het geheel van de begrotings-, financiële en vermogenswijzigingen integreert. (*) voorstudie goedgekeurd door de Ministerraad op 11 januari 2002. (**) van 15 maart 1991.