01 dec 2023 16:15

Aangepaste samenstelling van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité van het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité van het FAGG wijzigt.

Aan het Raadgevend Comité worden vertegenwoordigers van de Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry, de Belgian Association of Research Ethics Committees, het Nationaal Intermutualistisch College en de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties toegevoegd. Die laatste vervangt het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO), dat intussen is opgeheven.

Het ontwerp wijzigt ook de modaliteiten van het mandaat van de vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid in het Doorzichtigheidscomité.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.