30 nov 2018 16:22

Aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de financiële toezichthouders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de financiële toezichthouders. 

Het voorontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders te regelen en uit te breiden. Het voert een aantal aanbevelingen uit van de bijzondere commissie "Internationale fiscale fraude/ Panama Papers" en van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds.

Het voorontwerp van wet stelt de volgende maatregelen voor:

  • inlassen van een wettelijke bepaling om het instellen van “bijzondere mechanismen” in de sectorale wetgevingen die het toezicht op de betrokken financiële entiteiten regelen expliciet te verbieden
  • wijzigen van de betrokken wetgevingen om het instellen van een dergelijk bijzonder mechanisme strafrechtelijk te sanctioneren
  • vervangen van de bestaande meldingsplicht door een meldingsplicht voor alle gevallen van inbreuk op het verbod om een bijzonder mechanisme in te stellen
  • voorzien in een verplichting tot jaarlijkse verklaring door de erkende commissarissen aan de FSMA of de NBB waarin zij aangeven of zij al dan niet aanwijzingen hebben vastgesteld van bijzondere mechanismen die verboden zijn 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.