Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude