16 nov 2018 18:04

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Om de toegang tot justitie voor de rechtszoekenden te verbeteren, wordt een kader gecreëerd voor een rechtsbijstandsverzekering die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel onder de vorm van een federale belastingvermindering in de personenbelasting. Het voordeel van de belastingvermindering is aanzienlijker dan het voordeel van de bestaande vrijstelling van premietaks. De verplichte waarborg wordt bovendien uitgebreid met vaak voorkomende geschillen als bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen.

Het voorontwerp van wet voorziet in de minimale garantievoorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand zou moeten voldoen om het fiscale voordeel te genieten. De ministerraad keurt eveneens het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp goed.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.