21 sep 2018 17:43

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat diverse fiscale bepalingen omvat en een artikel van de wet van 5 april 1955 wijzigt.

Het voorontwerp omvat diverse bepalingen die wijzigingen aanbrengen op het vlak van de inkomstenbelastingen, de vestiging van de belasting, de registratie-, hypotheek-, en griffierechten, de successierechten, en van de douane en accijnzen. Het voorontwerp wijzigt tevens de hypotheekwet van 16 december 1851, en de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.