21 sep 2018 17:43

Ministerraad van 21 september 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 september 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond er een persconferentie plaats. Hierin lag de focus op de kwestie van (trans)migratie. De eerste minister legde uit dat er een aantal concrete maatregelen genomen moeten worden op Europees en op nationaal niveau. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde een reeks maatregelen op vlak van Veiligheid voor. Het justitiele aspect werd daarna door minister van Justitie Koen Geens belicht. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaf ten slotte meer uitleg over de maatregelen omtrent de opvangcapaciteit en methoden om migranten te ontraden om naar België te komen.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: