09 nov 2018 18:25

Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de soorten rekeningen en contracten bepaalt die bedoeld zijn in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, samen met de eventuele mededelingsdrempels voor die contracten.

Het ontwerp bepaalt dat de rekeningen en contracten die in het kader van het Wetboek van Inkomstenbelastingen door 'bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen' aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) moeten worden meegedeeld, identiek zijn aan wat in de CAP-wet staat vermeld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, 3de paragraaf, 1ste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992