15 jan 2021 17:24

Aankoop hemden en bloezen voor de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van hemden en bloezen ten voordele van de geïntegreerde politie.

De raamovereenkomst van zes jaar omvat twee percelen met meerdere posten en zal worden gegund via openbare procedure.

De federale politie zal als aankoopcentrale optreden ten voordele van de lokale politie en de politiescholen.