30 mrt 2004 19:00

Aankoop mobiel coördinatievoertuig voor crisisbeheer

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de aankoop en de uitrusting van een mobiel coördinatievoertuig voor crisisbeheer goed. De kostprijs bedraagt 1.525.151 EUR.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de aankoop en de uitrusting van een mobiel coördinatievoertuig voor crisisbeheer goed. De kostprijs bedraagt 1.525.151 EUR.

De mobiele installatie zal worden beheerd door het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR), dat is ondergebracht bij de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (ADCC), en wordt tevens ter beschikking gesteld van de provincies. De unit biedt een instrument om coördinatieopdrachten uit te voeren dichter bij een gelokaliseerd feit, wanneer daartoe in bepaalde omstandigheden (bv. bij een terroristische gijzeling) zou worden beslist door de federale beleidscel. Tegelijkertijd zal de unit kunnen functioneren als een reserve-installatie in geval van brand of onbeschikbaarheid van de vaste installaties voor crisisbeheer. Het CGCCR zal de mobiele unit integreren in haar gespecialiseerd aanbod aan crisisinfrastructuur, zowel ten behoeve van de regering (evenement, dreiging of incident fase 4) als ten behoeve van alle provinciegouverneurs die de nood ervaren om over een mobiele coördinatie-unit te beschikken in het kader van een incident fase 3. Gezien de specifieke situatie van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, dat niet over een uitgerust crisiscentrum op beleidsniveau beschikt, zal dit laatste zeker in Brussel het geval zijn.