09 jul 2004 17:00

Aankoop van 4x4 voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met een overheidsopdracht voor de aankoop van 440 lichte voertuigen 4x4 en 120 ballistische beschermingskits met aanverwante materieel en prestaties, en open overeenkomst voor technische ondersteuning, met de mogelijkheid van uitbreiding in twee schijven van 90 voertuigen en 30 kits.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met een overheidsopdracht voor de aankoop van 440 lichte voertuigen 4x4 en 120 ballistische beschermingskits met aanverwante materieel en prestaties, en open overeenkomst voor technische ondersteuning, met de mogelijkheid van uitbreiding in twee schijven van 90 voertuigen en 30 kits.

De aankoop van nieuwe voertuigen van het type 4x4 werd weerhouden onder de voornaamste investeringen van het stuurplan van defensie van 3 december 2003. De voertuigen zullen aangekocht worden met een zeker aantal ballistische beschermingskits om de voertuigen van de eenheden, die aan operaties zullen deelnemen, adequaat te beschermen.