18 dec 2014 17:09

Aankoop van een gebouw in Vilvoorde voor de herhuisvesting van het centraal laboratorium van Douane en Accijnzen

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon geeft de ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om het Akzo Nobelgebouw te kopen, gelegen Gustaaf Levisstraat 2 te Vilvoorde, voor de herhuisvesting van het centraal laboratorium van Douane en Accijzen van de FOD Financiën. 

De voorbije jaren hebben er zich in het huidige gebouw van het centraal laboratorium van Douane en Accijnzen in Leuven ernstige technische en veiligheidsproblemen voorgedaan. In zijn behoefteprogramma vraagt de FOD Financiën om over een gebouw te kunnen beschikken dat specifiek als labo is uitgerust. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat het Akzo Nobelgebouw in Vilvoorde de beste oplossing is voor deze herhuisvesting. Het gaat om een nieuw gebouw dat gemakkelijk bereikbaar, voldoende ruim en buiten de stad gelegen is (belangrijk voor een scheikundig laboratorium).  

De instaatstellingswerken worden gegund via de overheidsopdrachtenprocedure. De Regie der Gebouwen zal op haar investeringsprogramma de nodige kredieten voorzien voor deze installatiewerken.