18 dec 2014 17:11

Ministerraad van 18 december 2014

De ministerraad vergaderde op donderdag 18 december 2014 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie stelden de eerste minister en de regeringsleden de beslissingen van de ministerraad van deze ochtend voor.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon lichtte de wijze van verdeling van de dotaties over de politiezones, om het aanwervingsbeleid aan te moedigen, toe. Daarnaast kondigde hij aan dat België de voortrekkersrol wil spelen voor een project binnen het Europese programma 'Syria Strategic Communication Advisory Team' dat als doel heeft de radicalisering te neutraliseren. Het gaat om een preventieve aanpak van de radicalisering door middel van counternarrative, die vanuit het middenveld zou vertrekken.  

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw gaf uitleg over de aanzienlijke vermindering van RSZ-bijdragen voor de eerste drie aanwervingen in KMO's. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, kondigde de goedkeuring van de werkingskosten voor ziekenhuizen aan en verklaarde dat het belangrijk is voor de regering om te blijven investeren in gezondheidszorg.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine besprak de responsabiliseringsbijdrage voor de lokale besturen en de vaststelling van de  basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2017. Het gaat volgens de minister om een aanzienlijke besparing voor de lokale besturen.

De inzet van Defensie in 2015, die minister van Defensie Steven Vandeput voorstelde, bevestigt de solidariteit van België tegenover zijn internationale partners en versterkt zijn geloofwaardigheid op internationaal vlak. Het gaat volgens de eerste minister om belangrijke beslissingen over de veiligheid van ons land. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigde aan dat FORD Genk definitief stopt met draaien. Hij sprak van een sombere dag voor Limburg. Daarop besprak hij de steun aan de economie in de ontwrichte zones zoals rondom Genk en kondigde aan dat de bespreking van de steun voor de zones met de gewesten onmiddellijk van start zal gaan.

Op het vlak van energie kondigde minister van Energie Marie-Christine Marghem aan dat het regeerakkoord in concrete maatregelen wordt gegoten. Het gaat om drie reeksen van maatregelen en een visie op de energiesector in België die zal uitmonden in een energiepakt.

Minister van Werk Kris Peeters zei dat de sociale partners (groep van 10) tot een akkoord was gekomen over enkele concrete dossiers. Hij benadrukte het belang dat de regering hecht aan de sociale dialoog en dat de regering de akkoorden zo snel mogelijk zal bespreken.

Eerste minister Charles Michel zal het standpunt van België verdedigen op de Europese top over onder andere de groei in Europa en kondigde aan dat de regering wellicht de pers hierover zal debriefen. Dit jaar komt er nog een kernkabinet samen om het sociaal overleg te bespreken.