18 dec 2014 17:08

Belgische operationele inzet in 2015

De ministerraad keurt het operationele inzetplan voor de Belgische troepen in 2015 goed, dat minister van Defensie Steven Vandeput heeft voorgesteld. 

België wil zijn bijdrage samen met zijn internationale partners in het kader van vredehandhavings- en internationale veiligheidsoperaties verderzetten. Defensie zal in 2015 bijdragen tot de operaties van de NAVO, de Europese Unie en de VN en zijn militaire partnerschap met verschillende Afrikaanse landen verderzetten. In inzet in 2015 kadert in de continuïteit van de operaties van 2014 verdergezet van 2014 en de budgettaire context.

De bijdrage van de Belgische F-16 aan de internationale coalitie tegen DAESH in Irak, die gepland is tot 31 december 2014, wordt verlengd met zes maanden. Om de Iraakse militaire troepen toe te laten hun soevereiniteit op lange termijn te verzekeren zal Defensie bovendien deelnemen aan het programma Building Partner Capacity, dat door de coalitie ontwikkeld werd. In de rol Advise and Assist zal Defensie met zo'n vijftig militairen vanuit een beveiligde locatie in Irak kunnen deelnemen. De coalitie zal de taken, de duur en de omvang van dit engagement verder verfijnen. 

In het kader van het Readiness Action Plan voor de NAVO-lidstaten zal België een tactische groep van 250 militairen voor een periode van ongeveer een maand inzetten en vier F-16 gedurende ten hoogste twee maal vier maanden, om de veiligheid van het luchtruim in Oost-Europa te verzekeren.

De inzet van Defensie in Afghanistan wordt geheroriënteerd. België zal de nieuwe opdracht Resolute Support steunen met zo'n 70 militairen in Masar-e-Sharif en Kaboel. Het merendeel van die militairen zullen gelegerd zijn in Masar-e-Sharif om er de Afghaanse veiligheidstroepen te trainen en bij te staan. De Belgische deelname zal vervolgens afnemen in overeenstemming met het operationele concept van Resolute Support.

Wat de inzet bij de VN betreft, zet België zijn bijdrage aan de MONUSCO-operatie verder en houdt zich klaar om de actie te ondersteunen met de inzet van een tiental militairen voor de hervorming van de Congolese strijdkrachten. België blijft ook nauw bijdragen tot de VN-waarnemingsopdracht in Libanon (ONUST).

In Afrika neemt België, zoals de voorbije jaren, rechtstreeks of onrechtstreeks deel aan de vredeshandhavingsoperaties. Ons land zet ook zijn verbintenissen in het kader van de militaire partnerschappen verder.  De beschermingsmissie die door de Belgische militairen in het kader van EUTM wordt verzekerd, werd goedgekeurd tot in mei 2015. Daarna wordt die missie geëvalueerd op basis van zijn meerwaarde voor de Belgische Defensie. De partnerschapsprogramma's in Congo, Burundi en Benin worden ook gehandhaafd. 

Naast zijn traditionele deelname aan de mijnenbestrijding zal de Zeemacht ook deelnemen aan opdracht Maritime Capacity Building 2015,  die als doel heeft de maritieme capaciteiten van het zeemachtpersoneel van enkele  Afrikaanse landen te ontwikkelen. Het fregat Leopold I voert bovendien in het najaar een counterdrugoperatie uit in de Caraïbische Zee met ongeveer 125 militairen gedurende een periode van zo'n twee maanden.