18 dec 2014 17:08

Grotere vermindering van de werkgeversbijdragen voor de eerste drie aanwervingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister van Werk Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstantigen en KMO’s Willy Borsus, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de eerste aanwervingen. 

Overeenkomstig het regeerakkoord voorziet het ontwerp een extra verlaging van de sociale lasten voor de aanwerving van de eerste drie werknemers met 50 euro per trimester.

De maatregel treedt in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing zowel op werkgevers die reeds voor die datum genoten van de doelgroepvermindering als op werkgevers die na die datum hun eerste aanwervingen doen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en  derde werknemer