18 dec 2014 17:09

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid. 

Het mandaat van de heer Franky Van Massenhove verstrijkt op 31 mei 2014. De heer Van Massenhove kreeg de vermelding 'zeer goed' bij de eindevaluatie van zijn mandaat. De ministerraad beslist dan ook het mandaat van de heer Van Massenhove als voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid te verlengen voor een periode van 6 jaar en dit vanaf 1 juni 2014.